Polecam
 
 
Nowe przepisy o karcie parkingowej
Utworzenie centralnej ewidencji posiadaczy kart parkingowych przysługujących osobom niepełnosprawnym w ramach Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców przewiduje nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, którą podpisał Prezydent RP.

Uchwalona ustawa ma na celu wyeliminowanie przypadków nieuprawnionego posługiwania się przez kierujących pojazdami kartami parkingowymi oraz zajmowania miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Znowelizowane przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym zmieniają zasady korzystania z kart parkingowych, przysługujących osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką , rehabilitacją lub edukacją tych osób. Zgodnie z nowelą uprawnionymi do otrzymania kart parkingowych będą osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karty będą wydawane na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże nie dłużej niż na 5 lat. Natomiast placówki obsługujące osoby niepełnosprawne otrzymają karty parkingowe na okres 3 lat. Ponadto na mocy zmienionego Prawa o ruchu drogowym tworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, która będzie prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. Ustawa przewiduje, iż system ten zacznie funkcjonować od 4 stycznia 2016 r.

Uchwaloną ustawą wprowadzono zmianę w Kodeksie wykroczeń poprzez dodanie nowego typu wykroczenia, którym będzie posługiwanie się w sposób nieuprawniony kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych. Zatem na przykład posługiwanie się taką kartą bez związku z przewozem osoby niepełnosprawnej lub kartą osoby zmarłej będzie karane grzywną do 2 tys. zł. Przepis ten zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ponadto ustawą dokonano zmiany w następujących 3 ustawach:

ustawie o drogach publicznych,
ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
oraz
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2014 r., z wyjątkiem przepisów (omówionych wyżej) oraz znowelizowanych przepisów ustawy o drogach publicznych, które wejdą w życie z dniem 1 września 2014 r.

Opracowano na podstawie: prezydent.pl

Źródło -> www.msw.gov.pl
 

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
 
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?