Polecam
 
 
Autor wątku: bogdan
Identyfikator wątku: 201
Informacje o wątku
Jest 1 postów w tym wątku, i był oglądany 3459 razy.
Zobacz temat
Kto tu jest? 1 Gość (ci)
 Drukuj temat
Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu
bogdan
Grześ wyniuchał odnośnie naszych ubezpieczeń.

DZIAŁ IV

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU

Rozdział 1

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Art. 65. Ubezpieczenie zdrowotne jest oparte w szczególności na zasadach:

1) równego traktowania oraz solidarności społecznej;

2) zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i wyboru świadczeniodawców spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowę z Funduszem, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.

Więcej można przeczytać -> http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=4&artnr=1036&czartnr=9
Jest taka cierpienia granica, za którą się uśmiech pogodny zaczyna.
Czesław Miłosz
Podzielenie się tym wpisem:
Facebook Google Tweet This Yahoo
 

Podziel się z innymi: Facebook Google Tweet This Yahoo
Facebook - Lubię To:


Przejdź do forum: